Պատմություն

  • «Մանմար» հրատարակչությունը հիմնադրման պահից մասնագիտացել է հատկապես կրթական ոլորտի գրականության ստեղծման և հրատարակման ասպարեզում:
  • Իր գործունեության 20 տարվա ընթացքում «Մանմար» հրատարակչությունը հրատարակել է այնպիսի հայտնի աշխատություններ, ինչպիսին են` «ՀՀ պատմության ատլասներ»-ը, «Անգլերեն – հայերեն» և «Հայերեն – անգլերեն» բառարանները, մանկական հանրագիտարաններ, նախադպրոցական, դպրոցական և բուհական դասագրքեր, ինչպես նաև` բազմաթիվ և բազմաբնույթ ուսումնաօժանդակ գրականություն:
  • «Մանմար» հրատարակչատան գրքերը պահանջարկ ունեն ոչ միայն հայաստանյան, այլև` սփյուռքահայ ընթերցողների շրջանում: Բացի հրատարակչական աշխատանքից, «Մանմար»-ի գործունեությունը ընդգրկում է համաշխարհային առաջատար Longman/Pearson, Penguin, Cambridge University Press և Dorling Kindersley հրատարակչությունների հրատարակած գրականության ներմուծումը և վաճառքը Հայաստանում:
  • Այսպիսով` մենք ապահովում ենք Հայաստանի դպրոցները, բուհերը և օտար լեզվի դասավանդման կենտրոնները անգլերենի դասավանդման բարձրորակ գրականությամբ, գիտահանրամատչելի և առաջատարգիտական մտքի գրքերով:
  • «Մանմար» հրատարակչությանը հաջողվել է ստեղծել գրքերի վաճառքի արդյունավետ ցանց ամբողջ Հայաստանում:
img