Մենք օգտագործում ենք քուկիները և կայքի այցելուների գործողությունները վերլուծելու համար: Լրացուցիչ մանրամասներ կարող եք գտնել Օգտատիրոջ համաձայնություն : Սեղմեք «ընդունել»՝ ձեր համաձայնությունը տալու համար:
Cookie կարգավորումներ Ընդունել
Գլխավոր / Օգտատիրոջ համաձայնություն
Գաղտնիության քաղաքականություն
Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Գաղտնիության քաղաքականություն

​​

Ինչպե՞ս ենք մենք հավաքագրում տեղեկություններ:

Մենք Ձեզանից տեղեկություններ ենք հավաքագրում, երբ Դուք

  • լրացնում եք «Հետադարձ կապ» ձևը,
  • այցելում եք մեր կայք:

Նշված միջոցներով ստացված տեղեկությունները համարվում են անձնական տվյալներ: Անձնական տվյալները հասանելի են դառնում այն պահից, երբ դուք կատարում եք վերոնշյալ գործողությունները: IP հասցեներից տվյալների ստացումը և «Cookies» բաժնում դրանց պահպանումն ինքնաշխատ կատարվում է այն պահին, երբ Դուք այցելում եք մեր կայք:

Ի՞նչ նպատակով կարող ենք օգտագործել Ձեր տվյալները:

Ձեզնից հավաքագրված տվյալները մենք կարող ենք օգտագործել հետևյալ նպատակներով.

  • ​ինքնության հաստատում,
  • կապի հաստատում,
  • սպասարկման որակի բարձրացում,
  • կայքի բարելավում և ներքին գործնական նպատակներ,
  • պայմանների կամ դրույթների փոփոխության մասին տեղեկացում:

Ինչպե՞ս ենք մենք պաշտպանում Ձեր տվյալները:

Ձեր անձնական տվյալները պաշտպանված ցանցերում են և հասանելի են միայն սահմանափակ քանակի մարդկանց, որոնք նշված համակարգերի հասանելիության հատուկ իրավունքներ ունեն և պարտավոր են պահպանել նշված տեղեկությունների գաղտնիությունը:

Մենք օգտագործում ենք «Cookie»-ները հետևյալ նպատակներով.

  • ​օգտագործողների նախընտրությունները հասկանալու և հետագա այցելությունների արդյունավետությունը ապահովելու համար,
  • կայքի բարելավմանն ուղղված նոր գործիքների մշակման, գործածության, այցելությունների քանակի վերաբերյալ տվյալների ամբողջացման համար:

Տեղեկությունների տրամադրումը երրորդ անձանց

Մենք չենք վաճառում կամ այլ կերպ փոխանցում Ձեր անձնական տվյալները երրորդ անձանց՝ առանց այդ մասին Ձեզ նախապես տեղեկացնելու: Կայքի աշխատանքներն իրականացնող մեր գործընկերները և այլ անձինք, ովքեր աջակցում են մեզ կայքի շահագործման, գործունեության իրականացման հարցում, երրորդ կողմ չեն համարվում՝ պայմանով, որ նշված անձինք պարտավորվում են պահպանել այդ տվյալների գաղտնիությունը: Մենք կարող ենք նաև հրապարակել տեղեկությունները օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում՝ ելնելով կայքի քաղաքականության կիրառման, մեր կամ այլ անձանց իրավունքների, գույքի կամ անվտանգության պահպանման նկատառումներից:

Փոփոխություններ Գաղտնիության քաղաքականության մեջ

Մենք իրավունք ունենք ցանկացած պահի առանց նախապես տեղեկացնելու միակողմանիորեն փոփոխելու Գաղտնիության քաղաքականությունը, որը հրապարակվում է կայքում և նման փոփոխությունից հետո Կայքից օգտվելու դեպքում Դուք ինքնաբերաբար համաձայնում եք փոփոխված տարբերակին:

 

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ


Սույն ընդհանուր դրույթները և պայմանները, (այսուհետ` Պայմաններ) սահմանում և կարգավորում են «Մանմար հրատարակչություն» ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն, Մենք, «Մանմար» հրատարակչություն) www.manmar.am դոմեյն հասցեում գործող կայքով (այսուհետ՝ Կայք, «www.manmar.am») Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների հետ կապված իրավահարաբերությունները։Մուտք գործելով Կայք, օգտագործելով Կայքի ցանկացած ծառայություն կամ ներբեռնելով ցանկացած բովանդակություն՝ ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն՝ Դուք՝ որպես օգտագործող (այսուհետ նաև Օգտագործող, Դուք, Ձեզ, Ձեր, Հաճախորդ), հաստատում եք, որ ամբողջությամբ կարդացել և հասկացել եք սույն օգտագործման պայմանները և անվերապահորեն ընդունում եք դրանք:

Ընկերությունն իրավունք ունի առանց նախապես ծանուցման, ցանկացած պահի, միակողմանի, փոփոխելու կամ լրացնելու սույն Պայմանները: Պայմանների փոփոխության կամ լրացման դեպքում Ընկերությունը հրապարակում է նորացված Պայմանները իր Կայքում՝ նշելով վերջին փոփոխության ամսաթիվը: Օգտագործողի պարտականությունն է ժամանակ առ ժամանակ այցելել Կայք և ստուգել Պայմանների փոփոխությունները: Կայքից օգտվելու համար նոր պայմանները պարտադիր են դրանց հրապարակման պահից։


Վեճերի դեպքում Կողմերը պարտավոր են նախաձեռնել վեճի արտադատական լուծման ընթացակարգ` պահանջատեր կողմի գրավոր կամ էլեկտրոնային փոստով ներկայացվող դիմումի հիման վրա, որի ժամկետը սահմանվում է երկու շաբաթ՝ պահանջատիրոջ դիմումը ներկայացնելու պահից։ Կայքից օգտվելու հետ կապված վեճերը ընդդատյա են Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանին։


Մտավոր սեփականություն
«Մանմար» անվանումը և տարբերանշանը գրանցված ապրանքային նշաններ են և պաշտպանված են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Կայքի բովանդակության (ներառյալ՝ պատկերներ, գրավոր և տեսողական այլ նյութեր) հեղինակային իրավունքը պատկանում է «Մանմար» հրատարակչությանը: Այդուհանդերձ, կայքի գրավոր բովանդակությունը համարվում է տեղեկատվական բաց աղբյուր և ըստ անհրաժեշտության տրամադրվում է օգտագործողներին և թիրախային այլ լսարանների: Բացառություն է կազմում այն մտավոր սեփականությունը, որը պատկանում է երրորդ անձնանց որպես միակ սեփականատեր կամ համասեփականատեր:
Գրավոր նյութերի կիրառման պարագայում նյութի աղբյուրը («manmar.am» կայքը) նշելը պարտադիր է: Տեսողական նյութերի կիրառման պարագայում արգելվում է ջնջել ընկերության տարբերանշանը, տարբերանշանի բացակայության դեպքում նյութի աղբյուրը («manmar.am» կայքը) նշելը պարտադիր է:
Կայքի բովանդակության օգտագործման հատուկ դեպքերի համար խնդրում ենք դիմել մեզ՝ նամակ ուղարկելով manmar@manmar.am հասցեին կամ զանգահարելով 010537998 հեռախոսահամարով:


Գներ
Չնայած նրան, որ Կայքում պարբերաբար թարմացվում են գները, սակայն հնարավոր են անհամապատասխանություններ Կայքում նշված գնի և գրախանութներում գործող գնի միջև:
Գնային տարբերություն նկատելու դեպքում խնդրում ենք դիմել մեզ՝ նամակ ուղարկելով manmar@manmar.am հասցեին կամ զանգահարելով 010537998 հեռախոսահամարով: